Op 22 september 2021 werd de algemene ledenvergadering 2019 en 2020 van de vereniging gehouden in dorpshuis Swanla.

Afscheid werd genomen van bestuurslid Mark Antonisse, die tot nu toe de ledenadministratie van de vereniging bijhield. Benoemd werden mevrouw Ivonne van Wichen en de heer Ronald Root. Mevrouw van Wichen gaat vanaf nu de ledenadministratie bijhouden.

Na deze mutaties bestaat het bestuur van de vereniging uit:

Voorzitter: Monica Huurman-van Weerthuizen

Secretaris: Wim Huurman

Penningmeester: Wendy Rip

Bestuurslid: Vincent van Ravesteijn

Technische commissie: Ronald Root/Wim Huurman

Ledenadministratie: Ivonne van Wichen

P.R: Jimmy Huurman/Leonie van Erk

 

Voor de agenda en de daarbij behorende stukken, alsmede de notulen van deze algemene ledenvergadering van 2021, 

zie de pagina: Stukken tbv ALV 22 september 2021