Op 13 april 2022 werd de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden in dorpshuis Swanla.

 

Het bestuur van de vereniging ziet er - na deze algemene ledenvergadering - als volgt uit:

Voorzitter: Monica Huurman-van Weerthuizen

Secretaris: Wim Huurman

Penningmeester: Wendy Rip

Bestuurslid: Vincent van Ravesteijn

Bestuurslid: Ronald Root

Technische commissie: Ronald Root/Wim Huurman

Ledenadministratie: Ivonne van Wichen

P.R: Jimmy Huurman/Leonie van Erk

 

Voor de agenda en de daarbij behorende stukken, alsmede de notulen van deze algemene ledenvergadering van 2022, 

zie de pagina: Stukken tbv ALV 13 april 2022.