Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging.

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

Binnen de gemeemte Zuidplas wordt hier ruimte voor gegeven. Via onderstaande link zijn de spelregels van de gemeente terug te vinden: jeugdsportfonds Zuidplas